ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
₹749 INR
1 سال
₹749 INR
1 سال
₹749 INR
1 سال
.net
₹999 INR
1 سال
₹999 INR
1 سال
₹999 INR
1 سال
.org
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
.biz
₹999 INR
1 سال
₹999 INR
1 سال
₹999 INR
1 سال
.info
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
.in
₹749 INR
1 سال
₹749 INR
1 سال
₹749 INR
1 سال
.co.in
₹749 INR
1 سال
₹749 INR
1 سال
₹749 INR
1 سال
.ind.in
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.firm.in
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.org.in
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.net.in
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.co
₹2,049 INR
1 سال
₹2,049 INR
1 سال
₹2,049 INR
1 سال
.tv
₹2,049 INR
1 سال
₹2,049 INR
1 سال
₹2,049 INR
1 سال
.mobi
₹1,349 INR
1 سال
₹1,349 INR
1 سال
₹1,349 INR
1 سال
.name
₹699 INR
1 سال
₹699 INR
1 سال
₹699 INR
1 سال
.me
₹1,925 INR
1 سال
₹1,925 INR
1 سال
₹1,925 INR
1 سال
.blog
₹1,925 INR
1 سال
₹1,925 INR
1 سال
₹1,925 INR
1 سال
.art
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
.academy
₹2,730 INR
1 سال
₹2,730 INR
1 سال
₹2,730 INR
1 سال
.business
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.club
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
₹899 INR
1 سال
.doctor
₹6,349 INR
1 سال
₹6,349 INR
1 سال
₹6,349 INR
1 سال
.store
₹3,849 INR
1 سال
₹3,849 INR
1 سال
₹3,849 INR
1 سال
.hospital
₹3,075 INR
1 سال
₹3,075 INR
1 سال
₹3,075 INR
1 سال
.berlin
₹3,395 INR
1 سال
₹3,395 INR
1 سال
₹3,395 INR
1 سال
.asia
₹1,025 INR
1 سال
₹1,025 INR
1 سال
₹1,025 INR
1 سال
.us
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.eu
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
₹575 INR
1 سال
.cn
₹699 INR
1 سال
₹699 INR
1 سال
₹699 INR
1 سال
.ca
₹960 INR
1 سال
₹960 INR
1 سال
₹960 INR
1 سال
.co.uk
₹640 INR
1 سال
₹640 INR
1 سال
₹640 INR
1 سال
.ac.in
₹1,200 INR
1 سال
₹1,200 INR
1 سال
₹1,200 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains